A-A+

2014年12月29日 心质培养 已关闭评论 阅读 101 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
    (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)

        大其心,容天下之物。

        虚其心,受天下之善。
        平其心,论天下之事。
        潜其心,观天下之理。
        定其心,应天下之变。
        人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
        人之心境,多欲则忙,寡欲则闲。
        人之心术,多欲则险,寡欲则平。
        人之心事,多欲则忧,寡欲则乐。
        人之心气,多欲则馁,寡欲则刚。
标签: