A-A+

注意宽容

2015年01月12日 心质培养 注意宽容已关闭评论 阅读 397 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
    (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)

       人到了一定的年龄

       不和社会较真
       因为较不起
       不和小人较真
       因为不值得
       不和朋友较真
       因为不能弃。
       不和自己较真
       因为伤身体
       不和亲人较真
       因为伤和气
       不和往事较真
       因为没价值
       不和现实较真
       因为要继续
       人生下好自己的棋
       演好自己的角色
       健康的活着
       平淡的过着
       真实的爱着
       乐此不疲的忙着
       就是一种完美
       就是一种财富
       就是一种快乐
       就是一种幸福
标签: