A-A+

勿忘本

2015年01月22日 心质培养 勿忘本已关闭评论 阅读 412 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
    (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)

        人以善为本,体以健为本;

        心以悟为本,性以静为本;
        思以勤为本,欲以寡为本;
        志以高为本,喜以度为本;
        乐以淡为本,家以和为本;
        长以慈为本,幼以孝为本;
        友以诚为本,情以真为本;
        律已严为本,待人宽为本;
        成以谦为本,败以搏为本;
        失以安为本,得以舍为本;
        富以仁为本,穷以志为本。
 
标签: