A-A+

今天,你笑了吗?

2015年03月26日 心质培养 今天,你笑了吗?已关闭评论 阅读 146 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
    (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏) 

        “忍”能养福;“忠”能养禄;

 
        “乐”能养寿;“动”能养身;
 
        “学”能养识;“静”能养心;
 
        “勤”能养财;“爱”能养家;
 
        “诚”能养友;“善”能养德。
 
        被误解的时候能微微一笑,素养;
 
        受委屈的时候能坦然一笑,大度;
 
        吃了亏的时候能开心一笑,豁达;
        
        无奈了的时候能达观一笑,境界;危难的时候能够泰然一笑,大气;
 
        被轻蔑的时候能平静一笑,自信;
 
        失恋了的时候能轻轻一笑,洒脱!
 
        今天的你,笑了吗?
标签: