A-A+

学会控制情绪

2015年05月18日 心质培养 学会控制情绪已关闭评论 阅读 143 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
   (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)

       人的优雅关键在于控制自己情绪,

       用嘴伤害人,
       是最愚蠢的一种行为。
       我们的不自由,
       通常是因为,
       来自内心的不良情绪左右了我们。
       一个能控制住不良情绪的人,
       比一个能拿下一座城的人更强大。
       水深则流缓,
       语迟则人贵。
       我们花了两年时间学说话,
       却要花数十年时间学会闭嘴!
标签: