A-A+

人生如行路

2015年06月22日 心质培养 人生如行路已关闭评论 阅读 127 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
(中国全民健心网肖汉仕/曾懿与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)
    走得最急的
    都是最美的风景
 
    今天再大的事
    到了明天就是小事
 
    今年再大的事
    到了明年就是故事
 
    今生再大的事
    到了来世就是传说
 
    水的清澈
    并非因为它不含杂质
    而是在于懂得沉淀
 
    心的通透
    不是因为没有杂念
    而是在于明白取舍
 
    人生要把该放下的放下
    让心轻松
 
    人生如行路
    一路艰辛
    一路风景
 
标签: