A-A+

大处着眼,小处着手,群聚守口,独居守心

2016年01月13日 心理保健 大处着眼,小处着手,群聚守口,独居守心已关闭评论 阅读 139 次浏览 次
扫码或搜索微信公众号“健心学堂”,可获取大量科学实用的相关知识
    (中国全民健心网肖汉仕/任木千子与您分享,祝您多点开心,少点烦恼!谢谢收藏)

天下古今之庸人,皆以一惰字致败;

天下古今之人才,皆以一傲字致败。
                             ——曾国藩
 
凡人做一事,便须全副精神注在此一事,首尾不懈,不可见异思迁,做这样,想那样,坐这山,望那山。人而无恒,终身一无所成。
                             ——曾国藩 《曾国藩家书》
 
多躁者必无沉毅之识,多畏者必无卓越之见,多欲者必无慷慨之节,多言者必无质实之心,多勇者必无文学之雅。
                             ——曾国藩
 
唯天下之至诚能胜天下之至伪;唯天下之至拙能胜天下之至巧。
                             ——曾国藩 《曾国藩家书》
 
观人四法:讲信用、无官气、有条理、少大话。
                             ——曾国藩
 
一个喜欢读书的人,品格不会坏到哪去;一个品格好的人,一生的运气不会差到哪去。
                             ——曾国藩
 
轻财足以聚人,侓己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人。
                             ——曾国藩
 
与多疑人共事,事必不成。
与好利人共事,己必受累。
                             ——曾国藩
 
大处着眼,小处着手,群聚守口,独居守心
                             ——曾国藩
 
受不得穷,立不得品,受不得屈,做不得事。
                             ——曾国藩
 
家败离不得个奢字,人败离不得个逸字,讨人嫌离不得个骄字。
                             ——曾国藩
 
劝人不可指其过,须先美其长。人喜则语言易入,怒则语言难入,怒胜私故也。
                             ——曾国藩
标签: